Afgelopen zaterdag was ik wedstrijdleider bij de KNSB wedstrijd van Zukertort 1 tegen SOPSWEPS'29 in Amstelveen. Vanuit het perspectief van een wedstrijdleider een reguliere wedstrijd zonder incidenten of andere zaken. Voor het archief: Zukertort won. Maar dat is niet waar dit verhaaltje om draait.

In de speelzaal in het Europees Go Centre, die Zukertort blijkbaar deelt met een aantal bridgeverenigingen, hing een wat vreemde aankondiging op de informatieborden van de bridgers. Namelijk die voor het "Open Amsterdams Kampioenschap Damesparen". Verschrikt keek ik de zaal in, de twee aanwezige dames waren rustig hun partij aan het spelen. Bij het begin van de wedstrijd, met ook het tweede en derde team van Zukertort in de zaal, stonden alle dames op de borden. Verder zag ik geen personen rondlopen die hoe dan ook probeerden dames van de borden te roven of daar waar ze naast de borden stonden, te verdonkeremanen.

De hele middag toch op mijn hoede om eventuele damespaarders te betrappen. Wie bedenkt nu zoiets en wat was het doel van dat toernooi? Het sparen van zoveel mogelijk dames? Willen de bridgers in het district Amsterdam de schakers dwarszitten en hen de oorlog te verklaren hiermee? Ik wist het niet of ik begreep het niet. Tenslotte zou deze wonderlijke actie de schakers in de ziel van het spel treffen, het definitief verwijderen van de dame uit het spel. Het leek derhalve een impliciete oorlogsverklaring van de bridgers aan de schakers.

Op de weg naar de bar beneden, zag in de hal een mandje met tijdschriften staan. Hierin ook een aantal over bridgen. Deze eens snel doorgebladerd om te zien wat die bridgers nu van plan zijn om de schakers dwars te zitten. Daar begon het kwartje te vallen. Het was niet dame-sparen, maar dames-paren. Want bij het bridgen, evenals bij het klaverjassen, speelt men in paren. Maar snel naar de bar gelopen om wat te gaan drinken. Het hele gedoe rondom het dame-sparen had mij dorstig gemaakt.

Eind goed, al goed. Er komt geen oorlog tussen bridgers en schakers. Het blijkt allemaal te gaan om een bridgetoernooi in Amsterdam voor paren bestaande uit dames. Zie de aankondiging op de website van de NBB: https://www.nbbportal.nl/1000/activiteiten7.html.