De toernooienwebsite is nu ook direct via deze site te bekijken. Kijk hiervoor onder "Jan's blog" en selecteer toernooien. Het is niet uitgesloten dat dit in de toekomst nog wat zal worden uitgebreid.Cool